Призначення комп’ютерної програми «Інформаційно-аналітична система закладів охорони здоров’я „Електронна лікарня 2.0”»

25.04.2020

Призначення Системи.

Інформатизація повинна бути однією з найважливіших складових частин існуючих і нових програм в галузі охорони здоров’я, сприяючи досягненню викладеної мети. Вона повинна об’єднати комплекс заходів по розробці і впровадженню організаційного, методичного, програмного та технічного забезпечення цих програм.

Система створюється відповідно до Концепції державної політики інформатизації охорони здоров’я України. Основним завданням, що вирішує система є автоматизація існуючих лікувально-діагностичних процесів закладів охорони здоров’я за допомогою інформаційно-аналітичної системи “Електронна лікарня 2.0” (далі – Система).

Система „Електронна лікарня 2.0” призначена для впровадження сучасних технологій автоматизації лікувально-діагностичних процесів закладів охорони здоров’я.

Система дозволить організувати оперативний та ефективний доступ до інформації про пацієнтів при забезпеченні потрібного рівня захисту інформації.

Система також дозволить виконувати контроль за роботою лікувально-діагностичних підрозділів, мінімізувати витрати часу на функції контролю виконання, підвищити їх достовірність.

Єдиний електронний архів історії хвороби та облікових карток дозволить максимально скоротити час на пошук необхідних карток, спростити контроль за їх належним опрацюванням.

Гнучкість, високий рівень масштабування системи дають гарантії, що протягом багатьох років існуватиме можливість розширення функціональності, необхідної закладам охорони здоров’я, можливість адаптації до змін в законодавстві та організації процесів і можливість додаткового підключення до системи такої кількості користувачів, яка буде потрібна (тобто кількість визначатиметься наявним апаратним обладнанням, а не архітектурою програмного забезпечення). Це забезпечує високу захищеність інвестувань у придбання та розвиток системи.


Впровадження системи „Електронна лікарня 2.0” ставить за мету:

  • багаторазовість використання введеної інформації (наприклад ПІБ) в різних лікувальних процесах;
  • підвищення ефективності роботи лікарні;
  • зниження витрат часу та ресурсів на копіювання, передачу та збереження множини копій паперових документів;
  • підвищення обґрунтованості рішень, що приймаються завдяки представленню лікарю максимально повної документальної бази.