Склад комп’ютерної програми «Інформаційно-аналітична система закладів охорони здоров’я „Електронна лікарня 2.0”»

20.04.2020

Інформаційно-аналітична система “Електронна лікарня 2.0” складається з наступних компонентів:


Функціональні підсистеми:

  1. Реєстратура
  2. Лікар
  3. Медсестра
  4. Лабораторія
  5. Фінанси
  6. Склад
  7. Адміністрування
  8. Звіти

1. ПІДСИСТЕМА «РЕЄСТРАТУРА»

Підсистема „Реєстратура” забезпечує оптимізацію роботи реєстратури, проведення реєстрації пацієнта, облік пацієнтів, швидкий пошук картки пацієнта в базі даних, запис пацієнта на прийом, облік наданих пацієнту послуг.


2. ПІДСИСТЕМА «ЛІКАР»

Підсистема „Лікар” забезпечує швидкий та зручний доступ до необхідної інформації пацієнтів, ведення медичних карток пацієнтів, оперативний обмін інформаційними матеріалами між реєстратурою, консультативно-діагностичними відділеннями, відділом статистики та ін.


3. ПІДСИСТЕМА «МЕДСЕСТРА»

Підсистема “Медсестра” забезпечує можливість працювати медсестрі з призначеннями лікаря, пошук інформації про пацієнта, перегляд послуг, запланованих на певний його візит, можливість роботи із обліковими журналами та іншими медичними документами, що використовуються в медичних закладах.


4. ПІДСИСТЕМА «ЛАБОРАТОРІЯ»

Підсистема „Лабораторія” забезпечує управління всіма даними, що надходять із різних джерел (аналізатори, проведені вручну вимірювання, паперові документи), і об’єднання цих даних в єдину інформаційну базу даних підсистеми, можливість збереження файлів графічних форматів, фіксацію результатів лабораторних досліджень медичного центра в історії хвороби.


5. ПІДСИСТЕМА «ФІНАНСИ»

Підсистема „Фінанси” забезпечує ведення обліку надання послуг пацієнтові, формування прейскуранту послуг, формування звітних документів.


6. ПІДСИСТЕМА «СКЛАД»

Підсистема „Склад” забезпечує здійснення автоматизованого контролю за рухом медикаментів, перев’язувальних матеріалів і виробів медичного призначення з формуванням відповідних документів, підготовку статистичної інформації щодо списаних матеріалів, проведення контролю термінів придатності медикаментів, можливість групування лікарських засобів за діючою речовиною та кодами АТХ, серіями та партіями та ін.


7. ПІДСИСТЕМА «АДМІНІСТРУВАННЯ»

Підсистема „Адміністрування” забезпечує систему адміністрування інформаційної інфраструктури, розподіл прав доступу до функціональності системи, управління доступом користувачів до функціональності системи і до інформації про пацієнтів, можливості передачі тимчасових повноважень доступу до такої інформації черговим лікарям, лікуючим лікарям та лікарям-консультантам, моніторинг роботи інформаційної системи.


8. ПІДСИСТЕМА «ЗВІТИ»

Підсистема „Звіти” забезпечує формування звітних документів згідно затвердженим формам МОЗ, спеціалізованих звітів (звіти по діяльності поліклініки, стаціонарних відділень, лабораторних журналів, наданим медичним послугам та фінансовим звітам, аналізу залишків на складі та ін.).